Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 - průběh

9. – 10. června 2017 se konal již VII. ročník hasičských slavností v Litoměřicích. Je to největší setkání hasičů a to jak dobrovolných, tak i profesionálních v rámci ČR a pořadatelem je Sdružení pro obnovu hasičských tradic. Těchto slavností se opět účastnil i sbor hasičů z Jeřišna se svojí původní potahovou stříkačkou z roku 1909.

Náš příjezd na výstaviště proběhl již ve čtvrtek 8. 6. 2017 a čekala nás spousta práce s přípravou stánku a dalšími organizačními záležitostmi. V pátek ráno jsme měli tu možnost se prezentovat při natáčení přímého vstupu do Studia 6 na ČT 1, v průběhu pátečního dne pak patřilo výstaviště hlavně dětem a u našeho stánku jsme měli pořádné fronty. Připravili jsme si pro děti drobné úkoly s naší technikou a také odměny. V pátek jsme také ještě řešili ustájení koní a další pokyny na sobotní slavný den. Sobota je pro všechny organizátory i hasiče den nejvýznamnější. Probíhá totiž slavností shromáždění na litoměřickém náměstí. Součástí tohoto dne je i přehlídka praporů, zdravice hostů – letos se slavností zúčastnili např. ministr vnitra Milan Chovanec, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta HS ČMS Karel Richter a mnozí další. Hasičům také z tribuny požehnal kardinál Dominik Duka. Na náměstí také proběhla přehlídka techniky od nejmodernější, kterou disponuje HZS až po tu nejstarší, která je uchovávána sbory dobrovolných hasičů.

SDH Jeřišno mělo tu čest svou ukázkou hašení zahájit slavnostní přehlídku techniky a sborů na litoměřickém náměstí. V komentované ukázce jsme přiblížili skutečnou událost z roku 1911, kdy hořel Vepříkov, zasahovalo 25 sborů a naši hasiči i naše stříkačka pomáhali v boji s ničivými plameny. Příběh, který jsme prezentovali v naší ukázce byl velmi působivý, vše dopadlo na výbornou a naše hasička Anička, která ztvárnila živé plameny v kulisách vesničky, se stala hvězdičkou celé přehlídky. Naši hasiči mají dobové uniformy, které ušily jerišské hasičky podle předlohy v rámci dobrovolnické práce pro hasiče. Velké poděkování také patří panu Jiřímu Karlíkovi z Nové Vsi u Chotěboře, který i letos absolvoval spolu se svými koňmi celé slavnosti s námi. Poděkování také patří našim sponzorům a to především Měšťanskému havlíčkobrodskému pivovaru, pana Miroslava Konstantinoviče z Jeřišna a také Krajskému sdružení hasičů Kraje Vysočina.

I letošní slavnosti byly ukončeny večerním programem na Lodním náměstí u Labe. Zde probíhaly ukázky práce Hasičského záchranného sboru a jejich techniky a vše bylo završeno nádhernou hasičskou fontánou a ohňostrojem.

Celé slavnosti jsou pro všechny hasiče velikým svátkem a proběhly opět ve velmi přátelském a milém duchu. Všude panovala víc než přátelská atmosféra a my už se teď těšíme, až za tři roky, tj. v červnu 2020 vyrazíme do Litoměřic znovu.

Na závěr trochu čísel, které se letošního ročníku týkají:

Letošního ročníku se zúčastnilo 250 sborů dobrovolných hasičů z ČR i ze zahraniční, kteří vystavovali na 300 ks techniky. Na slavnostním nástupu se představilo 121 praporů a registr dárců kostní dřeně se rozrostl za oba dny oslav o 108 dárců. Za pátek i sobotu prošlo výstavištěm 27000 návštěvníků a hasičů – vystavovatelů byly 3000.

Nejstarší stříkačka, která byla vystavena byla z roku 1807 a nejstarší automobil z roku 1915. Jeřišská stříkačka byla zakoupena v roce 1909 za 2500 rakousko-uherských korun a na první splátku ve výši 800 byla organizovaná veřejná sbírka. Vysvěcena pak byla v roce 1919 a jedinou větší opravu absolvovala v roce 1940. Vše na ní je funkční a původní. Jeřišský sbor je na ni právem pyšný a věnuje ji patřičnou péči.

 

Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017
Hasičké slavnos...
Hasičké slavnosti Litomeřice 2017 Hasičké slavnosti Litomeřice 2017

 

Pár fotografií a zbytek si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Děkuji Dáše za fotky a reportáž  smiley