Publicita

Evropská unie - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova podpořil činnost

Sboru dobrovolných hasičů Jeřišno dotačním titulem ve výši 80 % nákladů na nákup hasičských uniforem, hasičského historického praporu s příslušenstvím, stanu, skříní, laviček a stolů. Tímto umožnily hasičskému sboru lépe reprezentovat svůj kraj a obec při svých společenských aktivitách po celé ČR, kterým se SDH Jeřišno dlouhodobě věnuje.