Historie

Před více než 140 lety se v Rakouskouherské monarchii, do které spadaly i země Koruny české, ve větších správních celcích začaly zakládat sbory dobrovolných hasičů. Prvním takovýmto registrovaným sborem byli hasiči ve Velvarech v Čechách. Jejich posláním byla dobrovolná pomoc při záchraně lidských životů a majetku. V té době byly požáry téměř na denním pořádku, protože domky a jejich přístavky byly většinou dřevěné, střechy převážně doškové nebo šindelové a kolny i půdy plné suchého sena a slámy. Rychlému šíření ohně tak nešlo zabránit v té době tradičním způsobem hašení, kdy se utvořila řada lidí podávajících si nádoby s vodou. Vezmeme-li teplotu, která vzniká v okolí požáru, tak tento způsob pozbýval činnosti tam, kde se oheň naplno rozhořel. Proto se už většinou v těchto případech vodou poléval jen sousední objekt, aby se na něj požár nerozšířil. Na přelomu století obce akupovaly malé ruční stříkačky, kterým se říkalo berlovky.Nejinak tomu bylo i v naší obci, kde strach z požáru byl také noční můrou všech domácností. Nebylo snad roku, kdy nevzplálo nějaké tavení či stodola. Hospodáři, kteří se po celodenní práci museli postarat o dobytek, koně a „ostatní havěť“, si často svítili podomácku vyrobenými svítidly i v místech, kde bylo plno slámy a sena. Stačila maličká chvilka nepozornosti a neštěstí bylo na světě. V roce 1908 vyhořelo několik stavení v Jeřišně, Vestecké Lhotce, Chuchli a také v nedalekých Čečkovicích. Je všeobecně známo, že postiženým často zbylo jen to, co měli v tu chvíli na sobě. Proto byl ustaven prozatímní výbor a zaslána žádost na c. k. hejtmanství do Chotěboře o povolení založení hasičského sboru v obci pod názvem Sbor dobrovolných hasičů v Jeřišně. Na základě povolení c. k. místodržitelství v Praze pod číslem jednacím 46.717 byl tento sbor oficiálně založen 2. března 1909. Skládal se ze spojených obcí Jeřišna, Čečkovic a Chuchle.  Patřila sem i Podhořice jako součást obce Jeřišno.

Dne 18. dubna 1909 se sešla ustavující valná hromada, kde se nový sbor představil veřejnosti a byl zvolen první výbor dobrovolných hasičů v Jeřišně v tomto složení:

Starosta: Josef Šimon Jeřišno č.p. 2
Velitel: Antonín Jelínek Chuchel č.p. 18
Podvelitel: Jan Piskač Jeřišno č.p. 9
Zapisovatel: Antonín Kolář Jeřišno 22
Pokladník: Antonín Musílek obec a č.p. není uvedeno
Revizor: Josef Prchal Jeřišno č.p. 5

Další zakládající členové byli (*):

Josef Kolář Chuchel č.p 9
Alois Prchal Jeřišno č.p. 5
Josef Kolář Chuchel č.p.15
Alois Mejstřík Jeřišno č.p. 10
František Boháč Chuchel č.p. 10
Josef Šimon Jeřišno č.p. 29
Oldřich Sajvera Chuchel č.p. 16
Antonín Kotil Chuchel č.p. 1
František Turek Jeřišno č.p.11
František Kučera Jeřišno č.p. 23
Vincenc Bříza Jeřišno č. p. 16
Josef Šťastný Chuchel
Josef Krátký Chuchel
Josef Kruml Chuchel č.p. 24
Jan Beránek Jeřišno č.p. 34