O nás

V součastné době má náš sbor 86 členů. Rok co rok pořádáme v místním kulturním domě Hasičský ples. Dále se podílíme na dalších aktivitách v obci i mimo ni. V každém roce nás čeká pár hasičských soutěží, ve kterých si nestojíme špatně. Hlavně družstvo žen v nich exceluje (První místo z června 2017). V poslední době jsme věnovali spoustu času i energie výstavbě  garáže pro  nové auto a  stále zvelebujeme naší  hasičskou klubovnu.

                                                                   

Na valné hromadě SDH dne 14. 12. 2019,  v hasičské klubovně, byl volen nový výbor a revizní komise.

Současné složení výboru (od 14. 12. 2019):

Starosta výboru: Ladislav Marek senior
Zástupce starosty: Marek Musílek
Velitel: Leoš Musílek
Zástupce velitele: Vladimír Šimon
Hospodářka: Alena Musílková senior
Jednatel SDH: Dagmar Vaňková
Člen výboru: Miroslav Pešek
Strojníci: Milan Klabeneš, Jaroslav Musílek

Revizní komise:

Předseda: František Vaněk
Člen: Veronika Marková, Miloš Bříza