Úklid Chuchelské stráně

V posledním říjnovém víkendu  se jeřišští hasiči ujali úklidu Chuchelské stráně, kterou bylo zapotřebí ručně posekat a uklidit.

Na žádost CHKO Železné hory o úklid bylo odpovězeno ze strany sboru kladně, takže logistika celé akce mohla začít. Vzhledem k pokročilému času bylo posekání zadáno firmě a shrabání a úklid hmoty si pak na starost vzali hasiči. Celá plocha určená k posečení a úklidu byla téměř 1 ha ve svažitém terénu Železných hor. Chuchelská stráň je zvlášť chráněné území s rozmanitými společenstvími jak bylin a stromů, tak i živočichů. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 2002. Hasičům patří poděkování, že prodloužený víkend věnovali úklidu tak významného území v naší obci. 

 Další fotografie